O firmiePoczątki PRDM SA sięgają roku 1947, kiedy to na bazie Zarządu Dróg Krajowych, jako jednostki podległej Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Krajowych w Krakowie, utworzono Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych (REDP) w Nowym Sączu.                                                                                     
REDP działał na terenie powiatów : nowosądeckiego, limanowskiego i nowotarskiego administrując, budując i utrzymując drogi, mosty oraz obiekty inżynierskie.

W 1975 r. nastąpiła reorganizacji drogownictwa w Polsce co spowodowało połączenie REDP i Powiatowego Zarządu Dróg Lokalnych (PZDL).

Powstała nowa jednostka administracyjno-wykonawcza w zakresie utrzymania, budowy dróg i mostów oraz obiektów inżynierskich pod nazwą : Rejon Dróg Publicznych.

1 stycznia 1992 r. w wyniku restrukturyzacji służb drogowych decyzją Ministra Transportu utworzono przedsiębiorstwo państwowe o nazwie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Nowym Sączu. Przedmiotem jego działania było wykonywanie specjalistycznych robót drogowych, mostowych, budowlano-montażowych oraz działalność produkcyjna.

W kwietniu 2001 r. majątek firmy został przekazany do odpłatnego korzystania spółce prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna w Nowym Sączu i w takim kształcie działa do dnia dzisiejszego.

Strona głównaO firmieWytwórnia Mas BitumicznychUsługi transportoweRealizacjePracaKontaktKomunikaty