ZKP
Kontakt
Oferta

Produkujemy mieszanki mineralno-asfaltowe wszelkiego rodzaju, w tym:

- beton asfaltowy z zastosowaniem do KR 1-7

- WMS – beton asfaltowy o wysokim module sztywności

- SMA – mieszanka mineralno-asfaltowa o nieciągłym uziarnieniu związana zaprawą mastyksową

- BBTM- beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw

Ponadto wykonujemy również mieszanki asfaltowe z dodatkiem granulatu gumowego „ciche nawierzchnie”, pozwalające zredukować hałas.

Dysponujemy własnym laboratorium, które na bieżąco kontroluje produkcję mas bitumicznych wykonując badania laboratoryjne.

Na produkowane mieszanki mineralno-asfaltowe posiadamy certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji.

Strona głównaO firmieWytwórnia Mas BitumicznychUsługi transportoweRealizacjePracaKontaktKomunikaty