O firmie

Początki PRDM SA sięgają roku 1947, kiedy to na bazie Zarządu Dróg Krajowych, jako jednostki podległej Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Krajowych w Krakowie, utworzono Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych (REDP) w Nowym Sączu.
REDP działał na terenie powiatów : nowosądeckiego, limanowskiego i nowotarskiego administrując, budując i utrzymując drogi, mosty oraz obiekty inżynierskie.

W 1975 r. nastąpiła reorganizacji drogownictwa w Polsce co spowodowało połączenie REDP i Powiatowego Zarządu Dróg Lokalnych (PZDL).

Powstała nowa jednostka administracyjno-wykonawcza w zakresie utrzymania, budowy dróg i mostów oraz obiektów inżynierskich pod nazwą : Rejon Dróg Publicznych.

1 stycznia 1992 r. w wyniku restrukturyzacji służb drogowych decyzją Ministra Transportu utworzono przedsiębiorstwo państwowe o nazwie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Nowym Sączu. Przedmiotem jego działania było wykonywanie specjalistycznych robót drogowych, mostowych, budowlano-montażowych oraz działalność produkcyjna.

W kwietniu 2001 r. majątek firmy został przekazany do odpłatnego korzystania spółce prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna w Nowym Sączu i w takim kształcie działa do dnia dzisiejszego.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.  w Nowym Sączu prowadzi działalność w sektorze budowy i remontów dróg oraz mostów na terenie województwa małopolskiego.

Posiadamy długoletnie doświadczenie w prowadzeniu robót budowlanych i utrzymaniowych dróg i obiektów mostowych, produkcji mas bitumicznych oraz prefabrykacji betonowej.

Dotychczasowe realizacje pozwoliły wykazać, że jesteśmy firmą solidną mającą silną pozycję w regionie.

Nasza kadra to ludzie z odpowiednim  wykształceniem, zaangażowani w swoją pracę, dysponujący dużym doświadczeniem i posiadający wymagane uprawnienia. Posiadamy stałą i odpowiednio przeszkoloną siłę roboczą, co daje możliwość ciągłego podnoszenia jakości wykonywanych robót i wydajności pracy oraz pewność prawidłowego wykorzystania potencjału technicznego naszej firmy.

Firma nasza stawia sobie za cel rozwój przedsiębiorstwa, efektywność działania oraz wykonywanie robót na poziomie technicznym zadowalającym zarówno zleceniodawców jak i użytkowników.